panorama van de Congostroom die meandert door het evenaarswoud -- vue sur le Fleuve Congo qui traverse la forêt équatoriale -- panorama of the Congo stream that meanders through the equatorial forest             

 

De Associatie België-Congo nodigt U uit op de Nieuwjaars Receptie :

 

Zoals vorig jaar bieden we nu ons Jaarverslag 2017 on-line aan. Het verslag is in pdf-formaat gepubliceerd en je kan het downloaden of lezen op je scherm.

Dit jaarverslag gaat over de werking van onze vereniging in 2017 en werd enkel in het Frans opgesteld. Onze bedoeling is wel om er later ook een Nederlandstalige versie van te maken. Tot onze spijt beschikten we nu niet over voldoende krachten om de vertaling te maken. Het ligt wel in onze bedoeling dit alsnog te doen.

Alle on-line gepubliceerde jaarverslagen vind je in het menu rechts op het scherm onder de rubriek "VERSLAGEN"

Klik en noteer meteen volgende data in je agenda:

  1. 26 januari 2019 in Wijkcentrum Mariaburg
  2. Op 2 november 2019 is er een Congo-dag in Het Entrepot te Brugge. Meer nieuws volgt tijdig.

Voor de eerste keer kunnen we u nu onze jaarverslagen on-line aanbieden.  Je worden in pdf-formaat gepubliceerd en je kan ze downloaden of lezen op je scherm.

Het eerste jaarverslag dat we aanbieden is dit over de werking van onze vereniging in 2016 en werd enkel in het Frans opgesteld.  Onze bedoeling is wel om er later ook Nederlandstalige versies van te maken.  Tot onze spijt beschikken we nu niet over voldoende man- of vrouwkracht om de vertalingen te maken.

De jaarverslagen vind je in het menu rechts op het scherm onder de rubriek "VERSLAGEN"

In de loop van dit jaar zal de browser CHROME alle websites die niet met https:// maar met http:// aangeroepen worden als NIET VEILIG aanmerken.

Voor onze website hebben wij de nodige maatregelen gekomen zodat u als bezoeker er verder veilig op kan surfen.  U zal dan meteen net voor https:// het bekende slotje zien verschijnen.  Andere webbrowsers zullen het voorbeeld van CHROME in de toekomst volgen, zodat u met eender welke browser zonder problemen op onze site kan surfen.

Onze website is in volle opbouw, regelmatig worden er nieuwe rubrieken, artikels, menuwijzigingen aan toegevoegd.

  1. Het meest in het oog springend is de lijst van onze partners in het menu LINKEN.  Je vind er een volledig overzicht van alle organisaties waarmee we samenwerken, geaffilieerd zijn, naast de namen van die organisaties vind je meteen een link naar hun website en je ziet er ook meteen hun logo, zodat ze wellicht herkenbaar zijn voor velen.
  2. In het menu STEUNEN werd de BIC code vermeld zodat sponsors gemakkelijker hun financiële bijdrage voor onze vereniging kunnen overmaken vanaf een buitenlandse rekening.
  3. In het WELKOM-menu werd een nieuw onderdeel VERSLAGEN toegevoegd.  Je vind in dat menu ons jaarverslag januari 2017 terug met een volledige rapportering over het verloop van onze activiteiten en projecten in 2016.  Je vind er ook een volledig financieel verslag in.  Wil je het jaarverslag januari 2017 meteen lezen of downloaden, klik dan hier.

Sprekend over onze de doelstelling van onze vereniging, stellen we u voor te kijken naar een video opname via YouTube, waarin onze voorzitster Chantal Kabangu en andere vertegenwoordigers uit verschillende provincies van de RDC spreken over hun engagement in een "Plaidoyer des producteurs agricoles en RDC" (Pleidooi van de landbouwproducenten in RDC).  Klik hier om de video opname te bekijken

De website van onze vereniging NKONGA UFD - Union des Femmes pour le Développement (VZW) is on-line zoals je merkt.  Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het zover.  We hebben ervoor gekozen om reeds wat inhoud op de site te plaatsen, alle gegevens zijn nog niet compleet ingevuld, diverse projecten, of gegevens erover ontbreken nog. Maar stelselmatig gaan we ervoor zorgen dat onze berichtgeving via deze website vollediger wordt, onder meer dank zij de inbreng van onze medewerkers hier te lande, of in Congo.